certificering

Het Centraal College van Deskundigen VCA is verantwoordelijk voor (het beheer van) het VCA-systeem. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is juridische eigenaar van het VCA-systeem en stelt het CCVD-VCA in staat optimaal te functioneren. In de SSVV zijn alle bij het VCA-systeem betrokken partijen vertegenwoordigd.

VCA