Bedrijfsprofiel

 

Chris van Beest maritieme dienstverlening BV is een allround aannemersbedrijf in de natte sector.
Door jarenlange ervaring en kennis kan bijna iedere klus geklaard worden. Het materieel kan worden ingezet bij het onderhoud van sluizen, bruggen en kademuren.
Dat kan zijn het reinigen van sluismuren en -deuren met behulp van hogedruk.
Inspecties en reparaties onder bruggen of andere objecten met behulp van de hoogwerker.
In samenwerking met duikbedrijven, kan ook onder water gewerkt worden , bijvoorbeeld voor reparaties of inspectie van damwanden, deuren en drempels van sluizen en bodemreiniging van sluizen.
Voor film- en televisieopnames vanaf het water is de hoogwerker een uitstekend hulpmiddel.
In opdracht van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of andere overheidsinstellingen worden bodemmonsters genomen of proefboringen verricht.

Maar ook bij bergingswerkzaamheden in geval van averij werken wij met diverse instanties samen. Zoals met Rijkswaterstaat, Rivierpolitie, Brandweer, Duikbedrijven en andere hulpverleningsinstanties.

Voor onder andere het overslaan en afvoeren van lading en het ter plaatse uitvoeren van noodreparaties, alsmede het eventueel wegslepen van deze schepen.

Er zijn nog vele andere werkzaamheden die door Chris van Beest uitgevoerd kunnen worden :

het plaatsen van schanskorven voor een milieuvriendelijke oeververdediging
bagger- en saneringswerkzaamheden
het plaatsen, repareren en onderhouden van betonning en lichtopstanden
repareren van scheepshellingen
aanleg van jachthavens
verhuur van diverse pontons
wrakkenberging
kraanverhuur
scheepvaartbegeleiding